FANDOM


Goryzm - religia monoteistyczna (pierwotnie henoteistyczna) zakładająca, że Gorenai (zwany przez wyznawców goryzmu Gorem) jest jedynym bóstwem i ojcem wszystkich istot żywych.

Historia Edytuj

Goryzm zrodził się w Klamdr w 144. roku pierwszej ery za sprawą filozofa Ranny al-Ahry, który głosił, że Gor jest tożsamy z absolutem, stanowi arche znanego wszechświata i posiada trzy boskie przymioty - wszechwiedzę, omnipotencję i posiadanie całej wieczności na raz w sposób doskonały, dlatego to jemu, jako najwyższemu bóstwu, należy się chwała. Poza traktatem o istocie boskości Gora, al-Ahra sporządził listę dwunastu zasad postępowania, które miały pomóc w dostaniu się do raju - Quawd. Umarł wkrótce po ich spisaniu w wieku stu sześćdziesięciu czterech lat, a Quawd zaginął. Został odtworzony przez zakon klamdryjski około stu lat później na podstawie przekazów ustnych, chociaż ich wiarygodność i obiektywizm są obecnie podważane.

Poza Mitem i pismami samego al-Ahry do kanonu weszła księga Praw'd spisana przez jego czterech uczniów - Dalę kier Kazd, Mafn Idahę, Radana Idahę i Onerego. Opowiada o cudach czynionych przez al-Ahrę w imię Gora.

Kult rozpowszechnił się szybko na obszar całego Yregastru za sprawą misji zakonu klamdryjskiego. Jednym z decydujących czynników była obietnica znalezienia się po śmierci w raju (Alam al-Mith), o ile przestrzegać się będzie Quawdu (pogańskie kulty zakładały w większości jedynie ciemność i ciszę). Kult uznano oficjalnie za religię państwową po nawróceniu się nań cesarza Yregai kier Santre w roku 369. pierwszej ery.

Odłamy goryzmu Edytuj

Najważniejsze święta Edytuj

Quawd Edytuj

Dwanaście zasad w wersji spisanej przez zakon klamdryjski:

  1. Nie kalecz ducha.
  2. Nie grzesz przeciwko prawdzie.
  3. Myj zęby dwa razy dziennie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki